viagra-50-online-store.com

HOME

คำชี้แจงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/64

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบ Onsite ของโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้เปิดเรียนได้ แต่ สพฐ.ให้โรงเรียน /...

อ่านเพิ่มเติม: คำชี้แจงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/64

อบจ.สข.,อบต.ฉลุง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายประโสบ เวชกะ นายวรากร สุวรรณท้าว อำนวยความสะดวก /...

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.สข.,อบต.ฉลุง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

การอบรมการสอนออนไลน์ โควิดระลอกสาม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การเตรียมความพร้อม ในการจัด /...

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมการสอนออนไลน์ โควิดระลอกสาม

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปี 64

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล /...

อ่านเพิ่มเติม: แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปี 64

อบต.ฉลุง พ่นกำจัดยุงลาย รับเปิดเทอม 1/64

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน โดยนายวรากร สุวรรณท้าว/...

อ่านเพิ่มเติม: อบต.ฉลุง พ่นกำจัดยุงลาย รับเปิดเทอม 1/64

การประชุม สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ พ.ค.64

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ /...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ พ.ค.64