viagra-50-online-store.com

HOME

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานกรรมการประเมิน /...

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนคูเต่าวิทยา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานกรรมการประเมิน /...

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนคูเต่าวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันศุกร์ที่  20 พฤษภาคม  2565  นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 /...

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่  19  พฤษภาคม  2565   นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ให้การต้อนรับ ดร.อุดม  ชูลีวรรณ /...

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปกศ. 2565

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /...

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปกศ. 2565

ผอ.ประเมินครูผู้ช่วย รร.คูเต่าวิทยา

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย /...

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.ประเมินครูผู้ช่วย รร.คูเต่าวิทยา