viagra-50-online-store.com

HOME

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนางสุภาพ สังข์สงฆ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ /...

อ่านเพิ่มเติม: เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง/...

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน

สนุนไอศกรีมให้แก่นักเรียน ครู

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 บริษัท ซี แอนที คอนเซสซั่นแนร์ จำกัด ให้การสนับสนุนไอศกรีมให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

อ่านเพิ่มเติม: สนุนไอศกรีมให้แก่นักเรียน ครู

จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ กลับกลาย ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน/...

อ่านเพิ่มเติม: จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันตรุษจีน

เหรียญทอง ลำดับที่ 13

เหรียญทอง ลำดับที่ 13 ชื่อการแสดงชุด “สิงกูรบรรณาการ”การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 /...

อ่านเพิ่มเติม: เหรียญทอง ลำดับที่ 13

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล/...

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

หมวดหมู่รอง

 • ร่วมลงนามถวายพระพร

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน /...


   

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน วางพานพุ่ม เปิดกรวย กล่าวคำถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565  ณ อาคารเรียน 216ล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

   

  ภาพ : ญจพ.

   

  ข่าว : กนกพร นิลละออ