viagra-50-online-store.com

HOME

การต้อนรับ ผอ.ผาสุขสันต์ สู่ ญจพ.

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นโอกาสอันดี ที่คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรครู  ผู้ปกครอง และ นักเรียน  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา /...

อ่านเพิ่มเติม: การต้อนรับ ผอ.ผาสุขสันต์ สู่ ญจพ.

การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับ  คณะครู บุคลากร และนักเรียน /...

อ่านเพิ่มเติม: การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

การประชุม สหวิทยาเขตนคร หญ.2/64

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 12.30 - 15.00 น.นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางอาภร ทินนิมิต /...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม สหวิทยาเขตนคร หญ.2/64

เชิญผู้ปกครองประชุมการฉีดวัคซีนให้ นร.

ขอเชิญผู้ปกครอง ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และอนุญาให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  /...

อ่านเพิ่มเติม: เชิญผู้ปกครองประชุมการฉีดวัคซีนให้ นร.

การรับเงินเยียวยา ลดภาระการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ผู้ปกครองนักเรียน หรือ นักเรียน รับเงินสด /...

อ่านเพิ่มเติม: การรับเงินเยียวยา ลดภาระการศึกษา

ปล่อยปลาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา /...

อ่านเพิ่มเติม: ปล่อยปลาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10