viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมเครือข่ายสภา นร.-ค่าย นร.ผู้นำ ปี 64

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสภานักเรียน /...

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสภานักเรียน และการเข้าค่ายนักเรียนผู้นำ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกิจกรมในวันที่ 2 เมษายน เป็นการประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ที่มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ มาร่วมประชุม จำนวน 40 คน  ต่อเนื่องด้วยการเข้าค่ายนักเรียนผู้นำ ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564  ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 รวม 40 คน  โดยมี นส.อมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง และนายสุทธิพงษ์ นนท์ตุลา เป็นที่ปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า ที่แวะเวียนสลับผลัดเปลี่ยนเข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดห้วง  โดยใช้พื้นที่อาคารพิกุลรักษ์ (216ล) เป็นสถานที่จัดกิจกรรม  

ภาพ : จิรนลย์ สังข์แก้ว
ข่าว : กนกพร นิลละออ