viagra-50-online-store.com

HOME

การประชุม สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ พ.ค.64

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ ที่ห้องประชุม 7401 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขต เป็นประธานการประชุม

 

ข่าว/ภาพ : เอกพล ดำรงจิรธนากร