viagra-50-online-store.com

HOME

อบต.ฉลุง พ่นกำจัดยุงลาย รับเปิดเทอม 1/64

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน โดยนายวรากร สุวรรณท้าว/...

 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน โดยนายวรากร สุวรรณท้าว อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเข้ามาทำการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย  ในบริเวณโรงเรียน ทั้งตัวอาคารเรียน โรงอาหาร และจุดอับชื้นต่างๆ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจ แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึง

 

ข่าว/ภาพ : วรากร สุวรรณท้าว