HOME

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปี 64

  • พิมพ์

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล /...

 

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำหรับนักเรียนที่ไปยื่นความจำนงไว้ที่โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนยื่นทางระบบออนไลน์นะคะ