viagra-50-online-store.com

HOME

อบจ.สข.,อบต.ฉลุง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายประโสบ เวชกะ นายวรากร สุวรรณท้าว อำนวยความสะดวก /...

 

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายประโสบ เวชกะ นายวรากร สุวรรณท้าว อำนวยความสะดวกนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง และคณะ จากกองสารวัตรและกักกัน องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึง ตามมาตรการป้องกับและควบคุมโรค เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณะสุข

 

ข่าว/ภาพ : วรากร สุวรรณท้าว