viagra-50-online-store.com

HOME

ปล่อยปลาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา /...

 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา ผอ.เกษม หวันอาหลี  กำนันสมศักดิ์ รุ่งเรือง  นายวินิจ เส้งเสน   สมาชิก อบต.ฉลุง   ผู้บริหารท้องถิ่น  ร่วมกับชุมชน  ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บ้านทุ่งลื่น หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่  เพื่อถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายพยม พรหมเพชร ส.ส.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว/ภาพ : เอกพล ดำรงจิรธนากร