HOME

ญจพ.ต้อนรับคุณครูจุรีรัตน์ ติ้นสั้น

  • พิมพ์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ต้อนรับนางสาวจุรีรัตน์ /...

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ต้อนรับนางสาวจุรีรัตน์ ติ้นสั้น ครูโรงเรียนควนเนียงวิทยา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

ภาพ : สลักจิตร วงค์จันทร์
ข่าว : กนกพร นิลละออ