viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.ทอดผ้าป่า ‘ควนเขาวัง’

วันอาทิตย์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมตัวแทนคณะครูและนักเรียน  /...

 

วันอาทิตย์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้ร่วมกิจกรรมงานทอดผ้าป่า ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาวังบรรพตบุญยเกียรติ (สำนักสงฆ์ควนเขาวัง) ขออนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ    

นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ / นางสาวกิตติญา  ฤทธิ์เทวา : ภาพ
นางสาวกนกพร แก้วกายศ /นางสาวสุริตา  เลิศครบุรี : ข่าว