HOME

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม. 6 ปกศ.64

  • พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  โดยกิจกรรมเริ่มช่วงเวลา 08.00 น.  นักเรียน ม.3  ม.6 รวมหน้าลานเข้าแถว จากนั้นนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา เดินขึ้นบนอาคาร ชั้น 3 ตั้งแถวตามจุด  เดินลงจากอาคาร ลอดซุ้มธง เข้านั่งประจำจุด  คณะครูพร้อมกันใต้อาคาร 216 ล.  กิจกรรม “พี่พบน้อง” แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาชีพในฝัน  โดยมี อาจารย์วิทธวัช  ราชรองวัง (ศิษย์เก่าและอดีตประธาน กนร.) จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และ ส.ต.ท. สรรเพชร  ทองขาว ผบ.หมู่ปราบปราม สภ.เมืองพัทลุง (ศิษย์เก่า)  การรับมอบเข็มเกียรติยศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นที่ 20  พิธีรับมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา  ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาสถาบัน  ผู้อำนวยการให้ปัจฉิมโอวาท  ร่วมขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม”  ตั้งแถวลานเข้าแถวตามรูปแบบ  ขับร้องเพลงอำลาสถาบัน    ลีดมาร์ชอำลาสถาบัน  ม.3  ม.6 รับ  ปพ.1 

 

ภาพ/ข่าว : สลักจิต วงค์จันทร์