viagra-50-online-store.com

HOME

ผอ.ประเมินครูผู้ช่วย รร.คูเต่าวิทยา

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย /...

 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนคูเต่าวิทยา ครั้งที่ 4 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ณ  โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา