viagra-50-online-store.com

HOME

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานกรรมการประเมิน /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ ของ นางสาวกูหม๊ะแฮแร อัลยุฟรี โดยมี นางสาวอามียะ หนิหมะ ครูในสถานศึกษา และนางสาวนันทภัค โสพิกุล ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินครั้งนี้

 

ภาพ : โรงเรียนคูเต่าวิทยา

ข่าว: วรากร สุพรรณท้าว