viagra-50-online-store.com

HOME

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 “ศิษย์ศรัทธาบูชาครู” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาของศิษย์ที่มีต่อครู พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ณ อาคารเรียน 216ล 

 

ภาพ : ญจพ.

ข่าว : วรากร สุพรรณท้าว