viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้เข้าร่วมประชุมวางแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนในตำบลฉลุงขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง และโรงเรียนในตำบลฉลุง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง 

 

ภาพ/ข่าว : วรากร สุพรรณท้าว