viagra-50-online-store.com

HOME

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นายบัณฑิต เสวีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/...

 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้         นายบัณฑิต เสวีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคาร 216ล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์ / ฐิติรัตน์ กลับกลาย

ข่าว : กนกพร นิลละออ