viagra-50-online-store.com

HOME

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566/...

 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ภาพ : สพม.สงขลา สตูล / สลักจิต วงค์จันทร์ / พฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ

 

ข่าว : กนกพร นิลละออ