viagra-50-online-store.com

HOME

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล/...

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ