viagra-50-online-store.com

HOME

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง/...

 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์

ข่าว : กนกพร นิลละออ