viagra-50-online-store.com

HOME

ครูทศพร เกื้อคลัง อำลาชาว ญจพ.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คุณครูสิโรจน์ เกิดทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นตัวแทนครูและนักเรียน  มอบของที่ระลึกแก่ /...

 

       เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คุณครูสิโรจน์ เกิดทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้เป็นตัวแทนครูและนักเรียน มอบของที่ระลึกแก่คุณครูทศพร เกื้อคลัง ครูคอมพิวเตอร์ที่มาร่วมงานกับชาว ญจพ. ถึง 1 ปีเศษ  ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา คุณครูทศพร เกื้อคลัง ถือเป็นผู้ที่ทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถให้กับงานในหน้าที่เป็นอย่างสูง เป็นที่รักของทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนครู และนักเรียนตลอดมา  บัดนี้  คุณครูทศพร เกื้อคลัง  ได้สอบผ่านการบรรจุครูผู้ช่วย และจะต้องไปทำการรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการต่อไป   ทางโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จึงขออวยพรให้คุณครูทศพร เกื้อคลัง จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมการงานอีก

                                                                                                         ภาพ : นางสาวเพ็ญณี  มณี
                                                                                                          ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา