viagra-50-online-store.com

HOME

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนางสาวกนกพร นิลละออ อละนายวรากร สุพรรณท้าว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษา 71 พรรษา และกิจกรรมโครงการอนุรักษ์หมากงาช้าง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ