viagra-50-online-store.com

HOME

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายบัณฑิต เสวีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 216ล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์

 

ข่าว : กนกพร นิลละออ