viagra-50-online-store.com

HOME

ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางอุไรวัลย์ วรจินต์ ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ภาพ : อุไรวัลย์ วรจินต์

 ข่าว : กนกพร นิลละออ