viagra-50-online-store.com

HOME

รางวัลในการแข่งขันกีฬา “มหามิตรเกมส์”

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก-กลาง “มหามิตรเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ผลการแข่งขันดังนี้

  • ฟุตซอล

รางวัลชนะเลิศ รุ่น ม.ต้นชาย

  • วอลเลย์บอล

รางวัลชนะเลิศ รุ่น ม.ต้นหญิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น ม.ปลายหญิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น ชายรวม

  • เปตอง

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น ม.ปลายชาย

 รางวัลชนะเลิศ รุ่น ม.ปลายหญิง

  • ตะกร้อ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น ม.ต้นชาย

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น ม.ปลายชาย

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น หญิงรวม

ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์

 ข่าว : กนกพร นิลละออ