viagra-50-online-store.com

HOME

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา/...

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และนางสาวพฤษกรณ์ เดชเอี่ยม ครูผู้รับผิดชอบนักเรียนทุนให้การต้อนรับคณะติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนักเรียนทุน ในด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ