viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุม กก.ตัดสินกองเชียร์มหามิตรเกมส์

เพื่อให้การดำเนินการในการตัดสินกองเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 5” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 /...

 

       เพื่อให้การดำเนินการในการตัดสินกองเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 5” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557  ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายประพน คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินกองเชียร์  จึงได้เชิญคณะกรรมการจากทั้ง 6 โรงเรียน  ประกอบด้วย   โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา      โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก    โรงเรียนคูเต่าวิทยา    โรงเรียนปากจ่าวิทยา  โรงเรียนรัตนพลวิทยา   และโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  เข้าร่วมประชุมหารือในรายละเอียดของการตัดสิน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม  2557  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี

                                                                                     ภาพ : นางสาวเพ็ญณี  มณี
                                                                                     ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา