HOME

ญจพ.รับถ้วยชนะเลิศเปตอง“สงขลาเกมส์”

  • พิมพ์

จากการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557  “สงขลาเกมส์” ขึ้น  ระหว่างวันที่ /...

 

      จากการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557  “สงขลาเกมส์” ขึ้น  ระหว่างวันที่  16-29 สิงหาคม 2557  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา  ในการนี้  นายประกอบ  หาญณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยคุณครูสิโรตม์ เกิดทิพย์  คุณครูอนันท์ หวันอาหลี  และคุณครูสมพร  สุกเกลี้ยง  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี ในทุกประเภทการแข่งขัน โดยนักกีฬาจากโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ก็สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้หลายรางวัล ดังนี้
       - รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย)  ประเภททีม
       - รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภททีม
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภทเดี่ยว
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภทคู่ผสม

                                                                                  ภาพ : นายสิโรตม์ เกิดทิพย์
                                                                                   ข่าว : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา