viagra-50-online-store.com

HOME

ผอ.มอบรางวัล นักเรียนดีเด่น

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้จัดพิธีมอบเหรียญ และถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงความดีให้กับทางเรียนหลายรายการ /...

 

       เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2557  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  ได้จัดพิธีมอบเหรียญ และถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงความดีให้กับทางเรียนหลายรายการ โดย นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  เป็นผู้มอบดังนี้

       1. รางวัลจากจากการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557  “สงขลาเกมส์” ขึ้น  ระหว่างวันที่  16-29 สิงหาคม 2557  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา  ในการนี้  นายประกอบ  หาญณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยคุณครูสิโรตม์ เกิดทิพย์  คุณครูอนันท์ หวันอาหลี  และคุณครูสมพร  สุกเกลี้ยง  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี ในทุกประเภทการแข่งขัน โดยนักกีฬาจากโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ก็สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้หลายรางวัล ดังนี้

       - รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย)  ประเภททีม
       - รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภททีม
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภทเดี่ยว
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)  ประเภทคู่ผสม

       2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับภาคใต้  จากการที่นายธนุธรรม เพชรพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน จ.สงขลา  เพื่อเข้าร่วมการประกวดการเล่นหนังตุลง ประเภทเยาวชน ระดับภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

       3. เกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่ร่วมการแสดง หนังตลุง และมโนราห์  ในการแสดงต้อนรับคณะว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 เขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศ ที่ได้เดินทางมารับประสบการณ์ตรงในการบริหารและจัดการศึกษา ที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา

                                                                                        ภาพ/ข่าว  : นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา