viagra-50-online-store.com

HOME

การเลือกตั้ง กนร. ปี 58

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีความดีเด่นในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับมีดีกรี รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่างระดับประเทศ /...

 

       โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีความดีเด่นในด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับมีดีกรี รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่างระดับประเทศการรันตี  และในแต่ละปีจะมีการบริหารงานระดับนักเรียนโดยคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งมีหน้าที่ 1 ปีการศึกษา  และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมาก็ถือเป็นการครบวาระของคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิม  จึงได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งจำนวน 4 ทีมด้วยกัน  บรรยากาศในการหาเสียงและเลือกตั้งเป็นไปด้วยเข้มข้น จนในที่สุดก็ได้ทีมผู้สมัครหมายเลข 4 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งไป

                                                                                    ภาพ : เพ็ญณี  มณี
                                                                                        ข่าว : สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา