viagra-50-online-store.com

HOME

เบื้องหลังรางวัลชนะเลิศ กองเชียร์

จากการที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จำนวน 5 โรงเรียน  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา นักเรียน ประจำปี 2558 /...

 

       จากการที่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จำนวน 5 โรงเรียน  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา นักเรียน ประจำปี 2558 “มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 6”  ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14  สิงหาคม  2558  โดยที่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในหลายรางวัล และหนึ่งในจำนวนนั้นก็ได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวด “กองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์” ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมการมาเป็นอย่างดี และใช้ระยะเวลาล่วงหน้านับเดือน  โดยมีคุณครูเพ็ญณี  มณี  เป็นผู้ฝึกสอน และมีตัวแทนนักเรียนทั้งระดับ ม.1-6 ม มาร่วมทำหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ จนเป็นที่มาของรางวัลแห่งความสำเร็จดังกล่าว  ดังได้มีการประมวลเหตุการณ์ในการเตรียมการตามคลิปวิดีโอทั้ง 9 ตอนดังนี้

                                                                                วิดีโอ  :  เพ็ญณี  มณี 
                                                                                    ข่าว :  สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา