viagra-50-online-store.com

HOME

การอบรมการเงิน-พัสดุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2558  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคุณครูมนัสรี  ศิริเทพวัฒนา  เจ้าหน้าที่พัสดุ /...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2558  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคุณครูมนัสรี  ศิริเทพวัฒนา  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยมีวิทยากรจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   ณ โรงแรมได้อิชิ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   
                                                                                    ภาพ  :  ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์
                                                                                         ข่าว :  สุทธิพงษ์  นนท์ตุลา