viagra-50-online-store.com

HOME

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วยนายภิญโญ  จันทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาเขต 16 /...

 

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วยนายภิญโญ  จันทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาเขต 16 นายอุทิศ คงอนุวัฒน์ ประธานเครือยข่ายนครหาดใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยาพร้อมด้วยคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมรับประทานอาหารพิเศษ สลัดผักสด อันเป็นผลงานจากโครงการโรงเรียนต้นแบบแนวคิกเพิ่มผลผลิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง อร่อย อิ่ม น่าชื่มชม กับผลงาน  ขอขอบคุณ อาจารย์จิรนลย์ สังข์แก้ว เจ้าของกิจกรรมพืชไฮโดรโปรนิก  
                                                                            ภาพและข่าว นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์