viagra-50-online-store.com

HOME

การอบรมเรื่องโรคเอดส์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายนายวรากร สุวรรณท้าว นำตัวแทน /...

 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายนายวรากร สุวรรณท้าว นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าว : กนกพร นิลลออ
ภาพ : วรากร สุวรรณท้าว