viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.ส่ง นศท. ฝึก นศท.บังคับบัญชา

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมาย ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา /...

 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมาย ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา นำตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา โดยเมื่อ 15 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.42 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดการฝึกในห้วง 15-16 ส.ค.63 เวลา 0800-1700 น. มี นศท.มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกฯ ทั้งสิ้น จำนวน 234 นาย การฝึกเน้นการฝึกเพื่อให้ นศท.ปฏิบัติหน้าที่เป็น นศท.บังคับบัญชา การเป็นผู้นำ มีลักษณะทางทหาร และมีระเบียบวินัย การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นยึดถือท่าฝึกพระราชทานฯเป็นแนวทางในการฝึก

 

ข่าว / ภาพ : นศท.ญ.ฐิติมา รักษาแก้ว