viagra-50-online-store.com

HOME

กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป /...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล และครูที่ปรึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ และผู้อำนวยการกล่าวรับมอบตัวเป็นศิษย์ หลังจากนั้นนักเรียนรับการผูกข้อมือ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

ข่าว : กนกพร นิลละออ
ภาพ : คณะกรรมการสภานักเรียน