viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมจัดข้อมูลผลสัมฤทธิ์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายร่อเก็ม ทวีโสะ หัวหน้าผ่ายวิชาการ /...

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายร่อเก็ม ทวีโสะ หัวหน้าผ่ายวิชาการ, นางพฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ หัวหน้างานทะเบียน และนางสาวนันทภัค โสพิกุล หัวหน้างานวัดผลประเมินผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ (GPA) ณ ห้องประชุมศรีพิพัฒน์ อบจ.สงขลา

ข่าว : นันทภัค โสพิกุล
ภาพ : พฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ