HOME

โครงการส่งเสริมความมั่นคงสิทธิ

  • พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบหมายให้ คุณครูทินภัทร เหมือนกู้ นำนักเรียน /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบหมายให้ คุณครูทินภัทร เหมือนกู้ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความมั่นคงสิทธิเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตย  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพระพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : ทินภัทร เหมือนกู้