viagra-50-online-store.com

HOME

การแข่งขันกีฬา ‘มหามิตรเกมส์ ปี 63’

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในฐานนะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน /...

 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในฐานนะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ‘มหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 11’ ที่มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  โรงเรียนคูเต่าวิทยา  โรงเรียนหากจ่าวิทยา  โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  โรงเรียนธรรมโฆษิต  และโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เจ้าภาพ  โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน  นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16  ได้มอบใหมายให้นายวชิระ ขวัญเพชร รองฯ ผอ.สพม.16  เป็นประธานในพิธี  โดยในการแข่งขัน ได้มีขึ้น ระหว่างวันที่  27-28 สิงหาคม 2563  ณ  สนามการแข่งขัน ภายในโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   มีในกีฬา 5 ประเภท ประกอบด้วย  วอลเลย์บอล  เปตอง  เซปักตะกร้อ  ฟุตซอล เทบิลเทนนิส โดยในปีนี้ไม่มีการแข่งขันกรีฑา  เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม ของรัฐบาล 

ข่าว : กนกพร นิลละออ
ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์ / กนกพร นิลละออ