viagra-50-online-store.com

HOME

นศท.บังคับบัญชาดีเด่น ศฝ.นศท.มทบ.42

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายนายวินิจ เส้งเสน  รองผู้อำนวยการ /...

 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายนายวินิจ เส้งเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหารดีเด่น การฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.42 ประจำปี 2563  ซึ่ง ผกท.สุทธิพงษ์ นนท์ตุลา นำตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยมี พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.42 ประจำปีการศึกษา 2563   ซึ่งกำหนดการฝึกมีขึ้น  ห้วงระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เวลา 0800-1700 น. มี นศท.รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกฯ ทั้งสิ้น จำนวน 234 นาย การฝึกเน้นการฝึกเพื่อให้ นศท.ปฏิบัติหน้าที่เป็น นศท.บังคับบัญชา การเป็นผู้นำ มีลักษณะทางทหาร และมีระเบียบวินัย การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นยึดถือท่าฝึกพระราชทานฯ เป็นแนวทางในการฝึก การยิงปืนด้วยกระสุนจริง  การต่อสู้มือเปล่า และจากการฝึกอบรมดังกล่าว นศท.จากโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ในการฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.42 ประจำปี 2563  จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย

1. นศท.อนุพัฒน์ มาระแสง
2. นศท.ญ.เจียระไน ไชยปาน
3. นศท.ญ.น้ำผึ้ง ท่ามสุณี
4. นศท.ญ.ฐิติมา รักษาแก้ว

 

ข่าว / ภาพ : กนกพร นิลละออ