viagra-50-online-store.com

HOME

ทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ปี 63

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ สังข์สงฆ์ /...

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ สังข์สงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นางรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ และตัวแทนนักเรียน  เป็นตัวแทนบุคลากร  ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังบรรพตบุญยเกียรติ(เขาวัง)  หมู่ที่ 3  ตำบลฉลุง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

 

ข่าว / ภาพ : สุภาพ สังข์สงฆ์