viagra-50-online-store.com

HOME

ประชุมผู้บริหาร สพม.16 ที่ 4/63รัชชประภา

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /...

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ครั้งที่ 4/2563  ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา  อำเภอบ้านตาขุน  จ.สุราษฎร์ธานี  

 

ข่าว / ภาพ : เอกพล ดำรงจิรธนากร