viagra-50-online-store.com

HOME

แห่หมรับ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสาวกนกพร นิลละออ และนายวรากร /...

 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นางสาวกนกพร นิลละออ และนายวรากร สุพรรณท้าว ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ร่วมกันเดินขบวนแห่หมรับ เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ บริเวณหมู่บ้านสวนพลูและหมูบ้านไร่อ้อย โดยระหว่างเดินขบวนแห่  มีชาวบ้านร่วมกันทำบุญจำนวนมาก เงินทำบุญทั้งหมดถวายให้วัดเจริญราษฎร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ทั้งนี้ ในการเตรียมขบวนแห่หมรับดังกล่าว นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน  ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น มาสาธิตและให้ความรู้เรื่องการทำขนมพื้นบ้านปักษ์ไต้ และได้นำนักเรียนทำขนมต่าง ๆ เช่น ข้าวต้มมัด ขนมเจาะหู และขนมรา ในวันอังคารที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

 

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ