HOME

อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปี 2563

  • พิมพ์

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ สังข์สงฆ์ รองผู้อำนวยการ /...

 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ สังข์สงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2563  ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

 

ข่าว / ภาพ : สุภาพ สังข์สงฆ์