HOME

รางวัลกีฬามหามิตรเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี 63

  • พิมพ์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายวินิจ เส้งเสน  รองผู้อำนวยการ /...

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายวินิจ เส้งเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้อันดับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก “มหามิตรเกมส์” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา 

 

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ