viagra-50-online-store.com

HOME

งานเลี้ยงเกษียณ รร.มัธยมฯ ขนาดเล็ก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนา /...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงฉลองเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ 2 ท่าน คือ ผอ.เกษม รัตนโชติ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา และผอ.สุริยา สัมภาวนะ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์  ณ ครัวแม่พร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : เอกพล ดำรงจิรธนากร