viagra-50-online-store.com

HOME

การประชุมแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ครูสงขลา

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยครูร่อเก็ม ทวีโสะ เข้าร่วมประชุม /...

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนายร่อเก็ม ทวีโสะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา พ.ศ.2563 ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ.โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 ภาพ/ข่าว : เอกพล ดำรงจิรธนากร