viagra-50-online-store.com

HOME

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายวินิจ เส้งเสน รองผู้อำนวยการ /...

 

วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายวินิจ เส้งเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในพิธีช่วงเวลา 09.09 น. มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมกันที่บริเวณจัดงาน อาคาร ‘พิกุลรักษ์’  นายวินิจ เส้งเสน ประธานในพิธี จุดเทียนธูปถวายสักการะ อ่านคำราชสดุดี แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9  ก่อนนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามในสมุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว : กนกพร นิลละออ
ภาพ : สลักจิต วงค์จันทร์ , วรากร สุวรรณท้าว