viagra-50-online-store.com

HOME

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับ สภ.ทุ่งตำเสา

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายประโสบ เวชกะ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน /...

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายประโสบ เวชกะ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน นายสุทธิพงษ์ นนท์ตุลา ที่ปรึกษาชั้น ม.6  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยสถานีตำรวจภูธรทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้จัดกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ชุมชน ซึ่ง พันตำรวจเอกอภิสฤษฏิ์ มณีโชติ  ผกก.สภ.ทุ่งตำเสา ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกนัฐวุฒิ กิมาคม รองสารวัตรจราจร สภ.ทุ่งตำเสา นำคณะมาปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับนักเรียนชั้น ม.6  ทั้งพื้นที่ภายในโรงเรียน และบริเวณสวนหย่อมหน้าประตูโรงเรียน

 

ภาพ/ข่าว : ประโสบ เวชกะ