viagra-50-online-store.com

HOME

การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง  /...

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง และนางพฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.ปลาย จำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ นนท์ตุลา เป็นผู้ฝึกซ้อม-ฝึกสอน และนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งได้แก่ นางสาวหทัยทิพย์ แป้นดำเนิน ชั้น ม.5  เข้าร่วมกิจกรรม    

ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 ณ ห้องเธียเตอร์และห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งวันแรก (15 ตุลาคม) ในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  ให้ถูกต้องตามหลักภาษาของผู้ประกาศข่าว  และในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก  มีผู้เข้ารอบจำนวน 15 คน  วันที่สอง (16 ตุลาคม) เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  โครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมและผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในส่วนของนางสาวหทัยทิพย์ แป้นดำเนิน ผู้เข้าประกวดจากโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานั้น ทำได้ดีที่สุด คือสามารถผ่านรอบแรก เพื่อเข้าทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 2 

ข่าว : กนกพร นิลละออ
ภาพ : SKRU