viagra-50-online-store.com

HOME

นร.ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูจีรนลย์ สังข์แก้ว  ครูรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ /...

 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ ครูจีรนลย์ สังข์แก้ว  ครูรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ นำตัแทนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมภาคใต้ ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

ภาพ/ข่าว : จีรนลย์ สังข์แก้ว