viagra-50-online-store.com

HOME

ญจพ.รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปกศ. 2564

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564  รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.00 น. /...

 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร 

วันที่ 24-28 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว

ม.1  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ม.4  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา